Skip to Content
search close
Search

Education & Training

This workshop is about understanding the members of your club, so that you can meet their needs and improve their overall experience at the club.

Workshop Outcomes:

By the end of the workshop participants will be able to:

 • Identify the club’s USP
 • Understand who the club’s customers are and the benefits of understanding them
 • Identify how a club can improve customer experience
 • Create an action plan to improve customer experience with the club

Eligibility

Delegates must be:

 • a minimum of least 16 years of age
 • representing a Welsh club or organisation.

Online requirements

In order to access this workshop online, delegates will be required to:

 • Have access to a laptop or tablet. A laptop is strongly recommended. Tablet devices are accepted but functionality can be limited. The device must have access to a microphone as the sessions will be interactive.
 • Have good WIFI access
 • Have access to an environment with limited distractions which is conducive to learning 
 • Be able to log into the workshop 10 minutes ahead of the designated start time.

If you have any additional learning needs, please let us know when registering for the workshop so we can support you. If you have any queries, please contact clubsolutions@sport.wales

Register interest

This process is available to determine demand. Further workshops will be organised if demand exists so we would encourage you to register your interest below.

The registration of interest process is free. Your payment details are not required. You will be asked to complete your 'booking' details but this will simply be to register your interest and not book onto a course.

Sut i gadw eich aelodau yn hapus

Mae’r gweithdy yma’n ymwneud â deall aelodau eich clwb, fel eich bod yn gallu diwallu eu hanghenion a gwella eu profiad cyffredinol yn y clwb.    

Canlyniadau’r Gweithdy:

Erbyn diwedd y gweithdy, bydd y cyfranogwyr yn gallu gwneud y canlynol:

 • Adnabod pwynt gwerthu unigryw eu clwb
 • Deall pwy yw cwsmeriaid y clwb a’r manteision o’u deall
 • Adnabod sut gall clwb wella ei brofiad i gwsmeriaid
 • Creu cynllun gweithredu i wella profiad y cwsmeriaid gyda’r clwb

Cymhwysedd

Rhaid i’r cyfranogwyr fodloni’r canlynol:

 • bod yn isafswm o 16 oed          
 • cynrychioli clwb neu sefydliad yng Nghymru.

Gofynion ar-lein

Er mwyn cael mynediad i’r gweithdy yma ar-lein, bydd yn ofynnol i’r cyfranogwyr fod â’r canlynol:

 • Mynediad i liniadur neu dabled. Gliniadur sy’n cael ei argymell. Mae dyfeisiadau tabled yn dderbyniol ond gallant fod yn gyfyngedig o ran swyddogaethau. Rhaid i’r ddyfais fod â microffon oherwydd bydd y sesiynau’n rhyngweithiol.     
 • Mynediad da i WIFI  
 • Amgylchedd lle na fydd unrhyw un yn tarfu arnynt ac sy’n annog dysgu 
 • Gallu mewngofnodi i’r gweithdy 10 munud ymlaen llaw cyn yr amser dechrau.           

Os oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol, cofiwch roi gwybod am hynny wrth gofrestru ar gyfer y gweithdy, er mwyn i ni allu eich cefnogi chi. Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: clubsolutions@sport.wales

Back to top