Skip to Content
search close
Search

Education & Training

This workshop explores the volunteer culture at your club, and will help you ensure that volunteers at your club feel valued.

Workshop Outcomes:

By the end of the workshop participants will be able to:

 • Identify the culture of their club
 • Explore how to Find, Keep, Support and Thank volunteers
 • Identify actions to develop micro-volunteering
 • Develop an Action Plan for club volunteering

Eligibility

Delegates must be:

 • a minimum of least 16 years of age
 • representing a Welsh club or organisation.

Online requirements

In order to access this workshop online, delegates will be required to:

 • Have access to a laptop or tablet. A laptop is strongly recommended. Tablet devices are accepted but functionality can be limited. The device must have access to a microphone as the sessions will be interactive.
 • Have good WIFI access
 • Have access to an environment with limited distractions which is conducive to learning 
 • Be able to log into the workshop 10 minutes ahead of the designated start time.

If you have any additional learning needs, please let us know when registering for the workshop so we can support you. If you have any queries, please contact clubsolutions@sport.wales

Register interest

This process is available to determine demand. Further workshops will be organised if demand exists so we would encourage you to register your interest below.

The registration of interest process is free. Your payment details are not required. You will be asked to complete your 'booking' details but this will simply be to register your interest and not book onto a course.

Sut i greu teulu Gwirfoddol yn eich clwb chwaraeon:

Mae’r gweithdy yma’n edrych ar ddiwylliant gwirfoddoli eich clwb a bydd yn eich helpu i sicrhau bod y gwirfoddolwyr yn eich clwb yn cael eu gwerthfawrogi.

Canlyniadau’r Gweithdy:

Erbyn diwedd y gweithdy, bydd y cyfranogwyr yn gallu gwneud y canlynol:

 • Adnabod diwylliant eu clwb
 • Edrych ar sut i Ganfod, Cadw, Cefnogi a Diolch i’w gwirfoddolwyr
 • Adnabod camau gweithredu er mwyn datblygu micro-wirfoddoli
 • Datblygu Cynllun Gweithredu ar gyfer gwirfoddoli mewn clwb

Cymhwysedd

Rhaid i’r cyfranogwyr fodloni’r canlynol:

 • bod yn isafswm o 16 oed          
 • cynrychioli clwb neu sefydliad yng Nghymru.

Gofynion ar-lein    

Er mwyn cael mynediad i’r gweithdy yma ar-lein, bydd yn ofynnol i’r cyfranogwyr fod â’r canlynol:

 • Mynediad i liniadur neu dabled. Gliniadur sy’n cael ei argymell. Mae dyfeisiadau tabled yn dderbyniol ond gallant fod yn gyfyngedig o ran swyddogaethau. Rhaid i’r ddyfais fod â microffon oherwydd bydd y sesiynau’n rhyngweithiol.     
 • Mynediad da i WIFI  
 • Amgylchedd lle na fydd unrhyw un yn tarfu arnynt ac sy’n annog dysgu 
 • Gallu mewngofnodi i’r gweithdy 10 munud ymlaen llaw cyn yr amser dechrau.         

Os oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol, cofiwch roi gwybod am hynny wrth gofrestru ar gyfer y gweithdy, er mwyn i ni allu eich cefnogi chi. Ar gyfer unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: clubsolutions@sport.wales

Back to top